“Kung Paano Gagawin ang Hydroponic Gardening At Home -Hydroponic Gardening Paano Magsimula”

The Wick system is the simplest technique popularly used by beginners. This system includes passive nutrients and flows to the growth medium of the container using a kind of axis. The hydroponic juice system works well for small plants and plants. The hydroponics system does not work well for plants that require a lot of water.

History and legend say that the Filipinos came from Indonesia and Malaysia. They founded villages and small kingdoms in the 7,000 or so islands which make up the Philippines today. Chinese traders were common visitors to these settlements. So were Hindu merchants, Japanese fishermen, and later on, Spaniard, Portuguese, Dutch and English adventurers. In 1521, Ferdinand Magellan reached the islands in his effort to circumnavigate the world, reaching the east by sailing west Spain colonized the country soon after that and gave it the name of Philippines, after the Spanish King, Philip II. Spanish rule held sway over the Philippines for more than three centuries until the Americans took over in 1898. The Philippines gained its independence from the United States in 1946.

Ngunit higit sa na ito, ang pagkilos ng paghahardin maaaring partikular mapabuti ang mga tao moods. Asking gardeners tungkol sa kanilang mga kondisyon bago at pagkatapos ng isang session sa kanilang allotment, mga kalahok sa aming survey iniulat paghahardin pinabuting pagpapahalaga sa sarili at mabawasan ang mga damdamin ng pag-igting, depression at galit. Nakita namin ang mga benepisyong ito kahit gaano katagal kalahok ay ginugol sa kanilang allotment sa partikular na session, sa nakaraang pitong araw o kung gaano katagal sila ay paghahardin para sa kabuuan.

35. Paggawa ng itlog na maalat Pagdadaing ng bangos, tilapia, atbp. 4. Nakabubuo ng isang kagamitang tahi sa kamay Mga Mungkahing Gawain: ( 4- na Linggo) Pundamental/panimulang kasanayan sa pananahi kagaya ng: – pagsusulsi – pagtutuos Proyekto kagaya ng mga sumusunod , atpb.: (ito’y sa kapirasong tela na ididkit ss folder) – Burdang tutos – Plate No.1 – Burdang blanket – Plate No. 2 – Floral design – Plate No. 3 Pagiimbak kagaya ng: – pagtatapa, – pagsasardinas, – pagbuburo Paggawa ng : – tsara ng papaya – Atsara ng gulay Katsup (ng kamatis) 4. Nakagagawa ng isang kagamitang pantahanang tahi sa makina Mga Mungkahing Gawain: ( 1- Linggo ) Kasanayan sa mga sumusunod: – plain seam – flat felled seam – French seam Proyekto kagaya ng sumusunod, atpb: (3- Linggo) – Pot holder – Table runner – Apron – Patchwork/applique Paggawa ng mga sumusunod: – taba ng talangka – patis at bagoong – tosino 4. Natatamo ang kaalaman, kasanayan, wastong saloobin at kawilihan sa pananahi upang mapabuti at mapaunlad ang uri ng pamumuhay Mga Mungkahing Gawain: ( 3- Linggo ) Proyekto kagaya ng mga sumusunod , atpb: – Pillow case – Place mats – Curtain – Table runner – Applique 4.2.1 Nakagagawa ng malikhaing disenyo ng tatahiing kasuotan o kagamitan

[5] Bruulsema, T.W., Heffer, P., Welch, M.R., Cakmak, I. and Moran, K. (2012) Fertilizing Crops to Improve Human Health: A Scientific Review. International Fertilizer Industry Association (IFA), Paris.

47. paaralan 4. Sundan ang mga tuntunin sa Tingian Pangangalakal TINGIANG PANGANGALAKAL AT KOOPERATIBA Suggested Activities GRADE IV GRADE V GRADE VI 5. Naisasagawa ang wastong paraan ng pagtitinda at naipamamalas ang kawilihan sa pagtitinda Mga Mungkahing Gawain: – Kagtalaga ng tanging lugar sa silid aralan para maidisplay ang mga nabuong proyekto 1. Natatalakay ang mga katangian ng isang namamahala ng tingiang tindahan bilang entrepeneur at isang ekonomista Mga Mungkahing Gawain: – Magbuo ng mga grupo ng mga mag-aaral upang mamahala sa Tingiang Tindahan ng Paaralan – School Canteen and School Supply Cooperative 1. Natatalakay ang mga katangian ng isang namamahala ng tingiang tindahan bilang entrepeneur at isang ekonomista Mga Mungkahing Gawain: – Magbuo ng mga grupo ng mga mag-aaral upang mamahala sa Tingiang Tindahan ng Paaralan – School Canteen and School Supply Cooperative

Each day, as the plants rotate, they are periodically watered with a hydroponic growth solution to provide all nutrients necessary for robust growth. Due to the plants continuous fight against gravity, plants typically mature much more quickly than when grown in soil or other traditional hydroponic growing systems.[citation needed] Due to the small foot print a rotary hydroponic system has, it allows for more plant material to be grown per square foot of floor space than other traditional hydroponic systems.

39. 39 MGA DAPAT TANDAAN SA MODYUL NA ITO Ngayong natapos mo na ang mga aralin sa modyul na ito, ano ang mahahalagang kaalaman na dapat mong tandaan? Ang sector ng agrikultura ang nagtataguyod sa malaking bahagi ng ekonomiya na umaasa sa agrikultura upang matugunan ang suplay ng pagkain ng bansa at mga hilaw na kagamitan na kailangan sa industriya. Ang sector ng agrikultura ay binubuo ng paghahalamanan, paghahayupan, pangingisda at panggugubat. Mahalaga ang sector ng agrikultura dahil: Ang agrikultura ay pangunahing pinagmulan ng hanapbuhay Pinagkukunang ng pagkain at gamit material sa industriya Nagsisilbing market o pamilihan sa produkto ng industriya Pinagkukunan ng kitang panlabas Pinagkukunan ng tulong ng ibang sektor Ang mga suliraning kinakaharap ng sector agrikultura ay ang mga sumusunod: Mabilis na Pagkaubos ng mga likas na yaman lalung lalo na ng kagubatan Pagbibigay Prayoridad sa sector Industriya Sistema ng Pagmamay-ari ng mga lupaing pansakahan Pangangailangan sa Paggamit ng Teknolohiya Kakulangan ng mga pasilidad at imprastraktura sa kabukiran Kakulangan ng suporta ng iba pang sektor Ang mga proyekto ng pamahalaan kaugnay ng agrikultura ay pinamamahalaan at ipinatutupad ng mga ahensiya ng pamahalaan tulad ng Department of Agriculture (DA), Department of Agrarian Reform (DAR), Department of Environment and Natural Resources (DENR), Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR), National Irrigation Administration (NIA), National Food Authority (NFA) at iba pang ahensya.

IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG ang tulong na gawaing idinulot sa paghahanda nito. Naisasalaysay ang sustainsiyang naidudulot ng bawat isa, at ang presyo ng mga sangkap na gamit dito. Nagbibigay ng mga mungkahi upang maging mas mura at sapat ang pagkain ng mag-anak 2.1.3.1Natutukoy ang tatlong pangunahing pangkat ng pagkain at ang kabutihang dulot ng bawat pangkat sa pamamagitan ng “Salanduwa”. 2.1.3.2 Naisasagawa ang mga payak na gawaing-kamay tulad ng pagbabalat, pagtatalop, paghihiwa, at iba pa sa paghanda ng mura at masustansiyang lutuin sa pamamagitan ng “group work” 2.1.3.3 Naipapakita ang pagsunod sa mga panuntunang pangkalusugan at magampanan ang pangangailangan ng pamilya 2.1.3 Naisasagawa ang paraan ng pagplano, paghahanda at pagdudulot ng pagkaing tugon sa pangangailangan ng mag anak ayon sa yamang likas ng mag-anak at kapaligiran. 2.1.3.1 Natatalakay ang mga salik – tulad ng “dietary needs”, budget”, at “household produce” mula sa backyard gardening at poultry and livestock na dapat isaalang- alang sa pagbabalak ng pagkain 2.1.3.2 “I-document” ang araw araw na handang almusal, pananghalian at panghapunan ng isang lingo sa “Sining Kusina ng Pamilya” 2.1.3.2.1 – Suriin ang sustansiyang dulot ng mga pagkaing ito ayon sa pagkamaparaan sa paghahanda ng pagkaing angkop sa okasyon 2.1.3.8 Nakapagdudulot ng pagkaing angkop sa okasyon sa wastong paraan 2.1.3.9 Naipakikita ang wastong paraan ng pagliligpit ng mga tirang pagkain upang mapakinabangan 3. Natatamo ang kaalaman, kasanayan, wastong saloobin at kawilihan sa pag-iimbak ng pagkain upang mapabuti at mapaunlad ang uri ng pamumuhay 3.1 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kasanayan sa pag-iimbak ng pagkain para sa sarili, sa mag-anak at sa pamayanan 3.2 Naipaliliwanag ang pamamaraan ng pag-iimbak ng pagkain tulad ng paggamit ng yelo, paglalagay ng preserbatiba tulad ng suka, asin, asukal, kalamansi 3.3 Nakapipili ng mga pagkaing maaaring imbakin

Hindi ito nangangahulugan na ang mga gardeners ng komunidad, na hindi kahit na subukan upang maging kapaki-pakinabang, ay hindi gumagawa ng isang malaking pagkakaiba sa kanilang mga agarang komunidad. Ang £ 31,000 ni Camden (14,000 kg) ng ani ay maaaring hindi tila tulad ng maraming, ngunit ito ay isang napakalaking deal para sa mga masuwerteng sapat upang makuha ang kanilang mga kamay dito. “Sa mga mahihirap na komunidad kung saan ang mga sambahayan ay kumita ng napakakaunting kita,” sabi ni Domenic Vitiello, isang associate professor ng pagpaplano ng lungsod at rehiyon sa Unibersidad ng Pennsylvania, “ang ilang ng mga gulay at prutas na lumago sa hardin ay mas malaking pagkakaiba kaysa sa mas mayaman sa sambahayan. ”

Malaki an gating tiwala sa Poong Maykapal. Naniniwala tayo sa mga biyaya at patnubay ng ating Panginoon. Nagpapasalamat tayo sa mga ibinigay Niyang biyaya sa atin. Nagdarasal tayo na pangalagaan Niya tayo.Nakita ang ating pagtitiwala sa Maykapal sa oras ng kagipitan o problema. Nang magkaroon ng rebolusyon sa EDSA, nagdasal ang mga tao.

Marami-rami ang kailangang gawin at pagdaanan para itanim, alagaan at palakihin ng tama ang mga halamang-gulay. Hindi pwedeng laru-laro lang ang gawaing ito o gagawin lang kung kailan maisipan o maibigan ng isang tao. Pag naumpisahan na, kailangang tuluy-tuloy ang pagtatanim at hindi dapat pabayaan ang mga halaman. Ang kapalit ng pagtitiyaga at pagsisikap na bungkalin ang lupa at palaguin ang mga tanim ay ang katiyakang sa bandang dulo, ang nagtanim ay mayroong malulusog na bunga at ugat na aanihin.

Ikalawa, ang plotting. Ang plotting ay ang paghahanda ng lupang pagtatamnan. Ibig sabihin, itatakda, susukatin at lilinisin ang lupang napili. Mamarkahan iyon, saka bubungkalin at paluluwagin ang lupa. Aalisan iyon ng mga kalat, damo at ugat-ugat. Madalas, ang plot ay siya na rin mismong seedbed.  Ngunit, depende rin sa halaman. May mga halamang hiwalay ang lupang pinagpapatubuan o nursery ng binhi, doon sa mismong pagtataniman at pagpapalaguan ng halaman. Palalakihin muna ang seedlings o saplings , saka ililipat o ita-transfer sa kanilang designated plots.

Marami nang mga pag-aaral ang nakapagpatunay na ang pagkakaroon ng malaking titi sa natural na paraan ay possible. Paano palalakihin Ang Iyong titi na hindi sumasailalim sa matinding operasyon? Narito ang pinakamabisang pamamaraan na aming nakalap para magkaroon ka ng titing malaki.

7. Gawaing Pantahanan IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG A. Natutunan ang mga panimulang kaalaman, kasanayan at wastong saloobin sa kamalayan ng indibiduwal na kakayanan, pagpahalaga ng sariling kultura, positibong pananaw sa likas na yaman, maka agham at makabagong teknolohiya, at praktikal na pag-gamit ng sining tungo sa pangangalaga sa sarili at sa tahanan at naisasagawa ito upang mapaunlad ang sarili at makatulong sa maayos na pamumuhay ng pamilya 1. Napangangalagaan nang lubusan ang sarili ayon sa likas na yaman ng katawan 1.1Natatalakay at Naisasagawa nang may kasanayan ang wastong pangangalaga sa sarili tungo sa maayos at matikas na paggayak 1.1.1Natutukoy ang mga kailangan sa kamalayan, paghinga at galaw upang maging maayos at matikas ang tindig sa pamamagitan ng “salundiwa” (thought- catcher, concept web) sa A. Natutunan ang mga karagdagang kaalaman, kasanayan at wastong saloobin sa kamalayan ng indibiduwal na kakayanan, pagpahalaga ng sariling kultura, positibong pananaw sa likas na yaman, maka agham at makabagong teknolohiya, at praktikal na pag-gamit ng sining para sa pangangalaga sa sarili at sa tahanan at nagagamit ito upang matugunan ang mga pansarili at pampamilyang pangangailangan tungo sa maunlad at kasiya-siyang pamumuhay 1. Nagagampanan ang mga tungkulin sa sarili ayon sa likas na pangangailangan ng katawan 1.1Nakasusunod nang kusang-loob sa mga pamamaraang pangkalinisan at pangkalusugan sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata 1.1.1Natatalakay ang mga pagbabagong nagaganap sa isang nagdadalaga at nagbibinata sa pamamagitan ng pagsuri ng sariling pisikal, emosyonal, “social”, “intelektuwal”, at A. Naisasagawa ng may sapat at natatanging kaalaman, kasanayan at wastong saloobin sa kamalayan ng indibiduwal na kakayanan, pagpahalaga ng sariling kultura, positibong pananaw sa likas na yaman, maka agham at makabagong teknolohiya, at praktikal na pag- gamit ng sining para sa pangangalaga sa sarili at sa tahanan at naisasagawa ito upang makatutulong sa ibayong pag-unlad ng sariling pangkabuhayan at panlipunang pamumuhay. 1. Naisasagawa ang wastong pangangalaga at pagganap ng tungkulin sa sarili ayon sa pangkasalukuyang pangangailangan at balak sa kinabukasan 1.1Natatalakay ang iba’t ibang paraan ng pangangalaga ng sarili at kabutihang dulot ng ipinagpalibang pag-aasawa batay sa ekonomikal at emosyonal na kakayahan sa “Kampana ng Kamalayan Planner” 1.1.1Naiisa-isa ang mga dahilan ng maagang pag- aasawang hindi pa angkop ang ekonomikal

How To Grow Hydrocultuur in http://slosa.blogspot.com/2016/05/kumpulan-tips-berkebun-hidroponik-secara-sederhana.html huis voor beginners | Welkom op de blog lintangsore.com, een plek om te delen en te leren over de hobby van tuinieren, het groeien groenten en fruit. Bij deze gelegenheid zullen we een eenvoudige hydrocultuur plant die eenvoudig thuis of in de tuin kunnen worden toegepast te leren.

Mga Mungkahing Gawain: Ang mga sumusunod ay pangunahin at lubhang napakahalaga na makamit at maisagawa sa ilalim ng Sining Pang- Grapiko ng may kawilihan: – Teknikal na Pag-guhit ng: Tuwid na Patayo – Plate No. 1 Tuwid na Pahalang – Plate No. 2 Tuwid na Pahiga – Plate No. 3 – Teknikal na Pagsulat ng: Upper Case Letters – Plate No. 4 Lower Case Letters – Plate No. 5 Sketch/Working Drawing – Plate No. 6 14. Napalalawak ang kaalaman at – Jewelry box (with sea shells adornment) 5. Ceramics/Stone curving – Clay pot/vases, bricks flower pot – Table décor – Vases for dish garden 6. Graphic Arts – Table Sign ( lanete wood or any softwood) – Silk Screen Printing – Book binding 7. Elem. Electricity – Splices and Joints – Simple Circuit – Male/female plug connection 8. Leather craft (Gawaing Katad) – Name/sign plates – Purse/Wallet – Cellphone box 8. Nakakapili ng proyekto para sa pagpapalawak ng kaalaman at kasanayan gamit ang makabagong teknolohiya tungo sa maramihang pagbubuo ng proyekto para sa kapakipakinabang na pamumuhay gamit ang tingiang pangangalakal. Mga Mungkahing Gawain: – Novelty Accessories – Picture frames 5. Bamboo Craft – Bamboo stool – Bamboo/sawali Frames – Novelty items – pyrogenic 6. Ceramics – Figurines – Table signs – Novelty items 7. Graphic Arts – Silk screen /Photo stencil printing, – Ditto stenciling – Charcoal painting 8. Elem. Electricity – Wiring Connection (on a board of ply wood) – Simple circuit – Three-way switch – Construction of a Buzzer – Construction of Water Heater – Construction Simple motor 9. Leather Craft – Sandals/ slippers – Book case – Filing Folders case

Fertigation system is one of the hydroponic method. Fertigation is the application techniques of nutrients through the irrigation system. In accordance with the understanding fertigation itself which stands fertilization (fertilization) and irrigation. With fertigation techniques for fertilizing labor costs can be reduced, because the fertilizer is given simultaneously with watering. Another advantage is the increased efficiency of nutrient fertilizers are given in small amounts but continuous; and reduce the loss of nutrients (especially nitrogen) as a result of ‘leaching’ or leaching and denitrification (nitrogen loss due to change to gas).

Use the plant clips and string to tie the plants to the trellis. The string will give them support to climb straight up, which helps to maximize the space in this confined area. Tie the string loosely to the top of the trellis (Image 1), attach the clips and string to the base of each plant (Image 2) and gently wind the tips of the plants around the string.

Maaari kang gumamit ng ilang halaman upang sugpuin ang mga peste sa iyong halamanan. Pagtabihin mo ang mga halaman na iniiwasan ng mga peste sa halamanan at ang mga halaman na nangangailangan ng proteksiyon. Halimbawa, ang mga uod, na sumisira sa mga ugat ng maraming halaman at nagpapahina rito, ay lumalayo sa mga amarilyo (marigold). At ang mga white cabbage butterfly ay itinataboy ng dumero (rosemary), sage, o thyme, kapag ang mga ito ay iti…nanim malapit sa repolyo. Subalit dapat mag-ingat: Ang ilang halaman ay umaakit ng mga peste sa halamanan.

The interaction of Philippine traditional cooking and foreign influences may be seen in typically Spanish paella seasoned with local patis or American pork chops eaten with rice and bagoong sauteed in lots of onions and tomatoes. Steak is marinated in kalamansi juice and soy sauce and served smothered in onions. Jhe Filipinos have turned into native fare even the Chinese pancit {sauteed noodles with meat and vegetables). The Philippine version called pancit luglug (meaning to dip) uses rice noodles placed in long handled bamboo baskets and dipped into salted boiling water until done. Then they are drained, turned onto serving plates, covered with a red sauce, topped with sauteed pork, seafoods and powdered sitsaron (pork rind), garnished with egg slices, celery and green onions. It is often served with patis and kalamansijuice for further seasoning,

How To Grow Bok Choy At Home or what we commonly called this “Petchay” This vegetable grows 25 to 45 days. Petchay (Bok Choy) is very easy to plant cause it grows very fast and best vegetable to cook.

2. Introduction: Ang paghahanda at paghubog sa mga mag-aaral sa mundo ng paggawa at sa buhay ay bahagi ng Elementary Education Curriculum. Ito ay nakapaloob sa RA 232 “Education Act of 1982”na nagsasabi na “To promote work experiences which develop the child’s orientation to the world of work and creativity, and prepare himself to engage in honest and gainful work”. Dito linilinang sa mga mag-aaral ang wastong saloobin sa paggawa, ang pagiging malikhain at pagiging entreprenyur. EPP Description: Ang Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) ay isa sa mga aralin sa asignaturang Makabayan. Ito ay binubuo ng apat na lawak: Sining Pantahanan, Sining Pang-agrikultura, Sining pang-industriya, Tingiang Pangangalakal at Kooperatiba. Itinuturo ang EPP sa lahat ng mag-aaral mula baitang IV hanggang baitang VI. Nililinang sa asignaturang ito ang pangangalaga sa sarili at pamilya, ang kahalagahan ng pagtutulungan ng bawat kasapi upang maging kaaya-aya ang pamumuhay ng pamilya gamit ang makabagong teknolohiya na makapag-aambag sa kaunlaran ng pamayanan. Sa lawak ding ito tinuturuan ang mga bata magluto, mag-imbak ng pagkain gamit ang maka- agham na paraan at pananahi. Ang mga kakayahang ito ay makatutulong sa bawat mag- aaral maging handa sa buhay. Dito nagsisimulang hubugin ang pagiging entreprenyur ng isang mag-aaral. Tinatalakay din ang mga gawaing pang-agrikultura mula sa baiting IV hanggang baiting VI. Pagtatanim gamit ang iba’t-ibang paraang siyentipiko para sa sariling kapakinabangan at sa pamayanan. Ang lawak sa Sining pang-industriya ay nakatuon sa simpleng pagkukumpuni ng mga gamit at kasangkapan sa paaralan at sa tahanan. Hinuhubog din ang mga mag- aaral upang makagawa ng mga kapakipakinabang na proyekto na matatagpuan sa pamayanan gamit ang makabagong paraang teknolohiya. Ang mga proyektong ito ang maaaring maging daan upang ang mga mag-aaral ay kumita at maging enterpreyur. Hinuhubog din ang mga mag-aaral na gumawa ng maramihang proyekto para sa tingiang pangangalakal sa paaralan man o sa pamayanan. Sa pamagitan nito matutugunan ng pamayanan ang panganga-ilangan ng mga manggagawa sa Industriyating Ang Tingiang Tandahan ay tinatalakay sa Baitang IV at Baitang V samantalang ang Kooperatiba ay tinatalakay sa Baitang VI. Dito lalong pinaiigting ang paghubog sa bawat mag-aaral ang pagiging entreprenyur. Ang lawak na ito ay nakapaloob na rin sa mga naunang lawak tulad ng Sining pang-agrikultura at pang-industriya upang lalong mabigyang diin at malinang nang husto sa mga mag-aaral. Sa kabuoan linilinang sa mga mag-aaral ang wastong saloobin sa paggawa upang maging bahagi ng kanilang buhay sa hinaharap.

For those of us who love growing plants these are exciting times indeed. We are no longer limited by climate or by season in the pursuit of our harmless pleasures. We can now grow virtually any plant at virtually any time of the year – the only limitation is our imagination. The simple, effective hydroponic systems now available, coupled with modern horticultural lighting, have transformed our hobby and freed us to grow our favourite plants where and when we choose.

30. 343 Gumawangkrokisatlagyanngshadingangmgadisenyo na nagpapakita ng magandang tanawin para sa itatanim na halaman/punong ornamental sa tahanan at pamayanan. PAGPILI NG ITATANIM NA HALAMANG ORNAMENTAL Agrikultura Aralin 8 Nilalaman: Ang mag-anak ay nais mag-landscape sa bakuran ng kanilang tahanan dahil nais nilang maging maganda o kaaya-ayang tingnan ang kanilang harapan. Kung kayo ay pipili ng mga itatanim na halamang ornamental para sa tahanan at pamayanan, may mga bagay kayong dapat isaalang-alang gaya ng lawak ng lugar, gamit ng halaman sa kapaligiran, ang kaangkupan sa panahon at anyo ng lupang taniman. Ang mga halamang ornamental ay may iba’t ibang katangian, ito ay ang mga halaman/punong ornamental na may mataas at may mababa, may namumulaklak at di-namumulaklak, may madaling palaguin, at may mahirap palaguin, may nabubuhay sa lupa at may nabubuhay sa tubig. Kaya mahalagang piliin ang itatanim na halamang ornamental na angkop sa lugar na pagtataniman. Layunin: Naipapakita ang wastong pamamaraan sa pagpili ng itatanim na halamang ornamental

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *