“Hydroponics |Saan Upang Bumili ng Hydroponics”

Paano maitataas ang produksiyon ng bigas? Batay sa aklat na “Advances and Challenges in Hybrid Rice Technology in the Philippines” ng Department of Agriculture-Philippine Rice Research Institute, ang Department of Agriculture ay isinasakatuparan ang Gintong Ani Program. Nagsimula itong ipatupad noong administrasyon pa ni dating pangulong Joseph Ejercito Estrada. Layunin ng programa na matutong gumamit ng makabagong antas ng teknolohiya ang mga magsasaka at mapaunlad pa ang produksiyon ng bigas. Ang bubuo sa Gintong Ani Program ay walang iba kundi ang hybrid rice technology. Pinili ang teknolohiyang ito ng Department of Agriculture noong 1998 ng Enero. Ang Gintong Ani Program ay gagamit ng hybrid rice technology bilang daan sa pagpapataas ng produksiyon ng bigas, productivity ng magsasaka, at pakikipagkumpetensiya. Inilatag ang programa para mabawasan ang mga masamang epekto ng El Niño at maabot ang katiwasayan sa pagkain. Binigyang pokus ng national hybrid rice program ang labing isang probinsiya na may pinakamalaking produksiyon at pinakaangkop na kaligiran. Ang mga ito ay Cagayan, Isabela, Nueva Ecija, Camarines Sur, Bohol, Iloilo, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Maguindanao, Lanao del Norte. Sa katunayan ay naipamalas na ang kaigihan ng teknolohiyang ito noong 1998 na kung saan dumanas ang Pilipinas ng El Niño. Sinabi sa aklat na posibleng maitaas ang produksiyon ng lampas isang tonelada sa bawat ektarya kung gagamit ng hybrid rice technology kahit na tuyot at kaunti ang lupa o di kaya’y pataas ng pataas ang populasyon. Hindi lang naman Pilipinas ang gumagamit nito maging ang bansang India, Vietnam, Bangladesh, Myanmar, at China ay nakikinabang. Ang kalakasan ng hybrid rice technology ay lalaki ang sahod ng mga magsasaka, kikita rin ng mas malaki ang mga tindahan ng binhi, maraming magsasaka ang magkakaroon ng trabaho, mabibigyang kapangyarihan din ang mga babaing magsasaka.

Halaman na may mabuhok, makatas, o makitid na dahon sa pangkalahatan ay may posibilidad na maging mababa ang tubig-use at sa gayon ay mga mithiin para xeriscaping. Ang ilang mga evergreens ay nabibilang sa kategoryang ito, masyadong, tulad ng junipers at hemlocks.

15. Mga Ahente o Mamamakyaw may mga narseri na nagbibili ng mga produkto sa mga ahente o mga mamamakyaw. Ang mga taong ito ay bumibili ng mga halaman para sa kanilang mga kliyente o ipinagbibili rin nila sa iba ang biniling produkto.

Taong Dalawang Libo at Labing Lima ng ako ay sumali o nagpa miyembro sa WWOOF PHILIPPINES, nalaman ko ang organisasyon na ito dahil sa kuryusidad sa organikong pamamaraan ng pagsasaka sa buong mundo, kakatingin sa ibat ibang website nakita ko ang WWOOF Philippines, at dahil sa magandang pilosopiya nito at adhikain ng organisasyon napasali ako.

Ang Alzheimer’s disease o senile dementia ay isang sakit ng matatanda na may kaugnayan sa pagiging makakalimutin. Ang utak ang tinatamaan at nagkakaproblema sa karamdamang ito. Unti-unting nawawalan ng kakayahan ang utak na makapag-isip dahil sa pagkasira o pagkamatay ng mga “neurons” na nasa utak. Ang neurons ang tagapagdala ng mga mensahe sa iba’t ibang bahagi ng katawan kaya tayo nakakapag-isip at kumikilos. Kapag ang mga neurons na ito ay tuluyan nang nasira, lalabas na ang lahat ng sintomas ng Alzheimer’s disease na lubhang malala. Lahat ay nalilimutan na, maging ang pagkontrol sa pag-ihi at pagdumi.

Ang pag-aaral na ito ay tumatalakay sa pagsasaka ng palay sa Pilipinas. Pinili ng mga mananaliksik na magbatay sa silid aralan ng Unibersidad ng Santo Tomas dahil sa kakulangan ng panahon para makapanayam ng mga magsasaka, at mga ahensiyang tagapangasiwa rito. Ang sakop ng pag-aaral na ito ay ang mga proseso ng pagsasaka, mga kagamitan, panahon, produksyon ng bigas, kahalagahan ng pagsasaka sa ekonomiya, at mga balakid sa pagsasaka. Ang mga ito ay saklaw ng pag-aaral sapagkat nais ng mga mananaliksik na maibahagi ang mga pangunahing kaalaman at mahalagang impormasyon ukol sa pagsasaka. Samantalang hindi nito sakop ang iba pang gawain sa agrikultura gaya ng paghahayupan at pangingisda sa dahilang mas lalalim pa ang pananaliksik.

15. IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG 3.3.2 Nakasusunod sa mga hakbang sa pag-iimbak ng pagkain batay sa katutubong kaalaman, makabagaong agham at teknolohiya, at environmental sustainability 3.4Naipakikitang maayos sa pagpapakete ng inimbak na pagkain batay sa katutubong kaalaman, makabagaong agham at teknolohiya, at environmental sustainability 3.5 Napahahalagahan ang pagkaing inimbak ayon sa kabutihang maidudulot nito sa kalusugan at kasiyahan ng pamilya 4. Nakabubuo ng isang kagamitang tahi sa kamay ayon sa pangangailangan batay sa “imbentaryo ng yamang kasuotan” 4.1 Natatalakay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman at kasanayan sa pananahi batay sa pag kumpara ng presyo ng damit sa tindahan at ang presyo ng mga materiyales sa paggawa nito. 4.2 Natutukoy at naiguguhit ang mga kagamitan at kasangkapan pagkain tulad ng karne isda at gulay sa pamamagitan ng pagsunod sa resipe at pag- angkop nito sa kasangkapan at budget ng tahanan 3.4Naisasagawa ang wastong paraan ng pagpapakete at pagtatago ng inimbak na pagkain ayon sa katutubong kaalaman at makabagong paraan 3.5 Natutuos ang nagastos at maaaring kita sa inimbak na pagkain 3.6. Napahahalagahan ang pagkaing inimbak sa pamamagitan ng pag-hain nito sa tahanan at sa “evaluation” mga miyembro ng pamilya 4. Nakagagawa ng isang kagamitang pantahanang tahi sa makina na magagamit ng pamilya sa araw araw – mantel ng hapag-kainan 4.1 Natatalakay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman at kasanayan sa pananahi sa makina batay sa pag kompara ng presyo pamantayan/rubrics 5. Nakagagawa ng proyekto sa pamamagitan ng pagbuburda/”cross stitch”/paggagantsilyo 5.1 Nakapagpaplano ng gawain 5.2 Nakalilikha o nakapipili ng disenyo at materyales na kailangan 5.3 Naisasagawa ang mga hakbang sa pagbuo ng proyekto 5.4 Napahahalagahan ang natapos na proyekto 5.5 Nakapagtutuos ng gastos at kikitain kapag naipagbili ang proyekto

“Farmers consider the VHF to be cost-effective in terms of the use fertilizers and pesticides.” mahal din ang mga pataba, kailangan din ng pamatay damo at pamatay kulisap, di maiiwasan yun lalo na ngayon, matitibay na ang mga peste, kailangan malakas yung mga gamot para maganda ang ani (translation) the cost of fertilizers, herbicides and festicides are high the solutions must be strong to become effective and to have a good harvests (interviewee 9, woman).

Furthermore, a garden that you are taking care of, no matter how small it may be, with whatever limited space and resources that you have, will also relieve you of stress and give you a sense of accomplishment when you see these lovely vegetables and medicinal plants grow each day.. especially when they greet you in the morning sunshine 🙂

90. 403 Maraming kabutihan ang naidudulot ng pag-aalaga ng hayop sa tahanan. Ito ay nakabubuti sa ating kalusugan dahil naka-aalis ito ng stress at nakapagpapababa ng dugo. Ang alagang hayop sa tahanan ay maituturing na isang magandang kasama sa bahay. Kung ang mga alagang hayop ay pinararami, ito ay maaaring maipagbili upang makadagdag kita sa pamilya. . 1. Iguhit ang paborito mong hayop na inaalagaan sa bahay at bigyang linaw ang sumusunod na mga tanong. a. Ano ang pangalan ng alaga mong hayop? _____________________________________ b. Gaano karami ang inaalagaan mo? ______________________________________ c. Ano-ano ang mga kapakinabangan nito sa iyo? ______________________________________ 1. Bakit mo nagustuhan ang hayop na nasabi upang alagaan sa bahay ninyo? 2. Nakatutulong ba ito sa pangangailangan ng inyong pamilya? Sa paanong paraan?

One comment

  • Hydroponics is quickly gaining popularity in places where traditional farming simply isn’t an option. In large cities there is little to no access to agriculturally viable land. However, hydroponics serves as a solution to the problem of limited growing space. Hydroponics solves this problem because it can be implemented anywhere. This not only applies to large-scale, commercial farms, but small household gardens as well.
    The combination of hydroponics and vertical farms has given many large cities the opportunity to have access to fresh locally grown produce. This is why in many large cities hydroponic farmers are buying up unused building spaces of all shapes and sizes and using them as vertical-farm building spaces. In large cities, vertical farms have been built in spaces such as empty warehouses and old shipping containers. Many believe these types of hydroponic farms can have a positive impact on urban communities by providing fresh produce and bolstering local food supplies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *