“Hydroponic Gardening |Hydroponic Gardening Ano ba Ito”

As in conventional agriculture, nutrients should be adjusted to satisfy Liebig’s law of the minimum for each specific plant variety.[33] Nevertheless, generally acceptable concentrations for nutrient solutions exist, with minimum and maximum concentration ranges for most plants being somewhat similar. Most nutrient solutions are mixed to have concentrations between 1,000 and 2,500 ppm.[8] Acceptable concentrations for the individual nutrient ions, which comprise that total ppm figure, are summarized in the following table. For essential nutrients, concentrations below these ranges often lead to nutrient deficiencies while exceeding these ranges can lead to nutrient toxicity. Optimum nutrition concentrations for plant varieties are found empirically by experience and/or by plant tissue tests.[33]

Perlite is a volcanic rock that has been superheated into very lightweight expanded glass pebbles. It is used loose or in plastic sleeves immersed in the water. It is also used in potting soil mixes to decrease soil density. Perlite has similar properties and uses to vermiculite but, in general, holds more air and less water and is buoyant.

72. 385 Gumawa ng isang payak na plano ng proyekto gamit ang nasa itaas na hakbang. Mga Gawain sa Tindahan Ang pagtitinda ay maituturing na isang sining na nangangailangan ng sapat na talino, kasanayan, tiyaga, pang- unawa, at pagtitimpi sa mga mamimili, at higit sa lahat, ay sapat na kaalaman ng mga bilihin o produktong nais ipagbili. Isa itong pakikipagsapalaran na nangangailangan ng lakas ng loob dahil sa mga pagsubok at suliraning maaaring harapin. Ang gawaing pagtitinda ay nangangailangan din ng kaaya-ayang pag-uugali at kawilihan. Ang anumang takot at pangamba ay dapat na isasantabi at sa halip ay ipanatag ang loob at maging maganda ang pananaw sa gawain. Marami ang sumusubok, may mga nagtatagumpay at mayroon din nabibigo. Kadalasan, may mga nagsisimula pa lamang na nauuwi sa maagang pagsuko sa hindi inaasahang pagkalugi o pagbagsak ng negosyo.Ang ganitong pangyayari ay maaaring maganap kung ang nagpapatakbo ng tindahan ay 1) kulang ang kaalaman tungkol sa wastong pagpapatakbo; 2) mahina ang loob; 3) sariling kapakanan lamang ang iniisip; 4) mainipin at ang nais ay mabilisang pag- unlad; at higit sa lahat ay walang pagpaplanong ginawa. Narito ang ilang payak na gawaing pangtindahan na dapat gawin upang maging maayos at matagumpay ang pagtitinda. 1. Linising mabuti ang loob at labas ng tindahan. Walisan ang paligid nito upang makahikayat ng mas maraming mamimili. Maglaan ng basurahan kung saan itatapon ang mga kalat. 2. Panatilihing may sapat na liwanag at bentilasyon ang tindahan. Nakahihikayat ng maraming mamimili ang maaliwalas at maliwanag na tindahan. 3. Markahan ang mga paninda upang matiyak kaagad ang presyo ng mga ito.

Iniulat ni Dionglay na ang marami sa lumahok na magsasaka ay sumusunod pa sa tradisyonal na pamamaraan ng pagtatanim ng gulay, at hiniling nila ang ganitong pagsasanay para kanilang matutunan ang makabagong pamamraan ng pagpili ng binhi, pagpapatubo at pagtatanim ng punla sa pataniman, at tamang pangangasiwa at pangangalaga ng pataniman, upang ang paghahalaman ay maging kapakipakinabang.

This study investigated the will to set up farmers’ markets of farmers’ organizations in Central Taiwan. The operating willingness from operating entities, operating types, operating capabilities, operating strategies, and the need of government assistance programs were the inferential factors. It was found that factors affecting farmers’ groups to establish farmers’ market, including the source of funding, consumer numbers, the number of product categories, as well as the availability of suitable location. The high probability of investment manpower is 1 or 2 people, the funding less than NTD 50,000, and the scale less than 15 stalls. The high probability of operating types is select one day a week or one weekend a month. If the government initiative to counseling and assistance to farmer groups established farmers’ market, establishment of farmers’ markets can be increase from 40.5% to 69.2%

Het probleem is niet iedereen het land om groenten te verbouwen. Daarom is er een manier waar u groenten kunnen groeien door het gebruik van water als een medium van vervangende grond of ook wel hydrocultuur.

32. IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG tingiang tindahan 2.1 Nasasabi ang kahulugan ng tingiang tindahan 2.2 Natutukoy ang mga naitutulong ng tingiang tindahan sa pamumuhay ng mag-anak 3. Natatalakay ang pakikipagsapalarang kaugnay sa pagtitinda 3.1 Nasasabi ang kahulugan ng pakikipagsapalarang kaugnay ng pagtitinda. 3.2 Naiisa-isa ang mga kinalabasan ng pakikipagsapalaran kaugnay ng pagtitinda 4. Natatalakay ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagbubukas ng tingiang tindahan 5. Naisasagawa ang wastong paraan ng pagtitinda at naipamamalas ang kawilihan sa pagtitinda 5.1 Natatalakay ang kahalagahan tingiang tindahan 4. Nakatutulong sa pamamahala ng isang tingiang tindahan 4.1 Naiisa-isa ang mga alituntuning dapat sundin sa pagtitinda ng tingian 4.2 Nakapamimili ng mga paninda sa matalinong pamamaraan 4.3 Nakasusunod sa mga tuntunin sa pag-aayos ng mga paninda 3. Nakapagtitinda nang may kahusayan sa mga proyektong gawa sa paaralan ng mga kamag-aral 3.1, Nakagagawa ng simpleng kasunduan na sumasakop sa pagtitinda ng mga proyekto ng mga kamag-aral 3.2. Nakagagawa ng inbentaryo ng mga panindang proyekto kagaya ng mga gawa sa HE/IA/AA, gulay at bungang kahoy na ani sa pag- aalaman, mga punla ng halamang ornamental at punong kahoy na producto sa narseri ng eskuelaan. 2. Naisasagawa ang matalinong pamimili ng mga paninda 2.1Natatalakay ang mga salik sa matalinong pamimili 2.2Naisasagawa ang pag- iimbentaryo ng mga paninda at nasasabi ang kahalagahan nito 2.3Nakapamimili ng mga paninda sa tamang paraan at tamang pook 3. Naisasaayos ang mga paninda nang may kahusayan 4. Nakapagtitinda nang may kahusayan sa mga proyektong gawa sa paaralan ng mga kamag-aral 4.1 Nakagagawa ng simpleng kasunduan na sumasakop sa pagtitinda ng mga proyekto ng mga kamag-aral 4.2 Nakagagawa ng inbentaryo ng mga panindang proyekto kagaya ng mga gawa sa HE/IA/AA, gulay at bungang kahoy na ani sa pag-

 “My website creates orders for me from people I have never seen-it’s very surprising. some buyers order container loads from me without ever meeting me!” — Roberto Locsin, Furniture exporter, using the web to capture a global market..

Natutuwa ako’t agad kang nakatugon doon po sa amin, salamat po, sige po’t sisikapin kong makakita ng mga kaalaman tungkol sa hinahanap ko, sa palagay ko kasi talagang makakatulong iyon lalo na mga bago pa lang nagtatanim at nahihilig sa ganitong mga gawain upang lalo silang magkaroon ng tamang kaalaman ukol dito, hayaan nyo at ibabahagi ko rin kung sakaling may malaman akong kapakipakinabang na mga impormasyon.

Halimbawa nito ay ang edukasyon na pilit na ibinibigay sa iyo ng iyong magulang upang ikaw ay umunlad sa buhay. Napakaraming nangyayari, sapagkat hindi nila pinahalagahan at pinansin ang pag-aaral noong sila ay bata pa at, nagresulta ito sa di – nila pagkakatapos ng kanilang pag-aaral kaya sila ay walang narating at naging mahirap ang kanilang buhay.

Isang araw, ang Aso ay nakahuli ng isang ibon. Samantalang pinagpapasasaan niya iyon, isang munting buto ang nahalang sa kanyang lalamunan. Hindi niya maalis ang bikig na napakasakit. Sa matinding paghihirap ay napahali

Although pre-mixed concentrated nutrient solutions are generally purchased from commercial nutrient manufacturers by hydroponic hobbyists and small commercial growers, several tools exist to help anyone prepare their own solutions without extensive knowledge about chemistry. The free and open source tools HydroBuddy[37] and HydroCal[38] have been created by professional chemists to help any hydroponics grower prepare their own nutrient solutions. The first program is available for Windows, Mac and Linux while the second one can be used through a simple JavaScript interface. Both programs allow for basic nutrient solution preparation although HydroBuddy provides added functionality to use and save custom substances, save formulations and predict electrical conductivity values. A new tool called Eddy is based on artificial intelligence, collecting unlimited parameters from the hydroponics environment to understand the language of plants, and ultimately increase productivity.

16. 16 All rights reserved. No part of this materials may be reproduced or transmitted in any form or by means – electronics or mechanical including photocopying without written permission from DepEd Regional Office VIII. a. Pagbibigay ng pamantayan sa pagbasa  Bumasa ng tahimik  Unawain ang binasa  Magtala ng mahahalagang bagay habang may bumabasa b. Pagtatalakay sa Karagdagang kaalaman Tula : Ang Punong Kahoy Agosto 25, 2012barquera Makikita mo ako’ng nakatayo kahit saan Sa gubat, burol o maging sa kapatagan Minsan ako’y payat at maliit O di kaya naman mataas at malaki Tila mga braso na nakadipa ang aking mga sanga Di napapagod mapag lambitinan ng ibat-ibang hugis ng dahon at bunga Hindi man pantay ang aming laki At iba’t iba man ang aming uri Yanigin man kami ng hangin Sa lupa pa rin ang aming tingin Madalas akong nilalaro ng hangin na tila nag papahabol sa akin Ang huni ng ibon ang aking musika Magpalipat- lipat man sila sa aking sanga Ang sikat ng araw ay tila karayom na tumutusok sa’ king balat at dahon Sinag mo’y gustong kumawala sa kumpol ng dahon upang makahalik sa lupa Kinikiliti ang balat at naka usling ugat ng mga damong sa parang nagkalat Yumayakap ang baging sa aking katawan ibang uri ng halaman dumdikit naman Ang aking katawan, matangkad at makisig Nag aanyayang abutin ang aking bisig Sa sikat ng araw sa lilim ko ika’y kukubli upang iyong balat ay di mag-hapdi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *