“Ano Ang Isang Hydroponic Gardening System -Kung Saan Ako Makakukuha ng Isang Hydroponic System”

Noong hindi pa siya sumasapi sa Sentrong Pamilihan Farmers Association, problema niya ang pagbebenta ng ani dahil kung hindi siya binabarat ng mga middlemen, inuutang ito sa kanya at kung minsan ay hindi pa siya nababayaran. “Yumayaman ang mga middlemen ngunit kaming mga magtatamin ay nanatiling mahirap”.

The same type that is used in aquariums, though any small gravel can be used, provided it is washed first. Indeed, plants growing in a typical traditional gravel filter bed, with water circulated using electric powerhead pumps, are in effect being grown using gravel hydroponics. Gravel is inexpensive, easy to keep clean, drains well and will not become waterlogged. However, it is also heavy, and, if the system does not provide continuous water, the plant roots may dry out.

Sa US, ang urban na pagsasaka ay malamang na magkaroon ng pinakamalaking epekto sa seguridad ng pagkain sa mga lugar na, sa ilang mga paraan, ay katulad ng pandaigdigang timog – ibig sabihin, sa mga lungsod o mga kapitbahayan kung saan ang lupa ay mura, ang median na kita ay mababa at ang pangangailangan para sa sariwa mataas ang pagkain. Detroit, sa pamamagitan ng panukat na ito, ay partikular na mayabong lupa. Si Michael Hamm, isang propesor ng sustainable agriculture sa Michigan State University, ay kinakalkula na ang lungsod, na kung saan ay sa ilalim lamang ng mga residente ng 700,000 at higit sa 100,000 na mga bakanteng lote (marami sa mga maaaring mabili, salamat sa kamakailang pagkabangkarote ng lungsod, para sa mas mababa kaysa sa presyo ng isang refrigerator), maaaring lumaki ang tatlong quarters ng kasalukuyang paggamit nito sa gulay at halos kalahati ng pagkonsumo nito sa mga magagamit na parcels ng lupa gamit ang biointensive methods.

Nakaranas ang Australia ng isa sa kanilang pinakamalabis na tagtuyot sa naitala na kasaysayan kaya ang lalong kaakit-akit na benepisyo ng aquaponics ay nakakaapekto doon. Sa wakas, sa mga kamakailang nagwawasak na baha sa Queensland, muling napatunayan na ang aquaponics ay natatanging inangkop sa Australia. Habang ang grocery store ay gumagawa ng mga pasilyo, kinuha ang mga gardener ng aquaponic na sariwang mga veggie mula sa kanilang itataas na mga kama.

Jump up ^ Barbosa, Guilherme (16 June 2015). “Comparison of Land, Water, and Energy Requirements of Lettuce Grown Using Hydroponic vs. Conventional Agricultural Methods”. International Journal of Environmental Research and Public Health. Retrieved 5 December 2017.

59. 59 All rights reserved. No part of this materials may be reproduced or transmitted in any form or by means – electronics or mechanical including photocopying without written permission from DepEd Regional Office VIII. EPP 6 (Agrikultura) 1ST QUARTER Lesson 14 I. Layunin: Naipapakita ang maka-agham na pamamaraan sa pagpapatubo ng bungang kahoy. (TLE6AG-0d-5) (Demonstrate scientific ways of propagating fruit-bearing trees) II.A.Paksang-Aralin: A. Paksa: Kahalagahan ng Pagsunod sa maka-agham na pamamaraan ng pagpapatubo ng bungang kahoy. B.Sanggunian: K to 12 Grade 6 Curriculum Guide 2016,Google images,www.bing.com C.Kagamitan: larawan, plaskard III.Pamamaraan: A.Panimulang Gawain 1. Pagsasanay:Sagutin kung tama o mali.Ipabasa ang nasa plaskard. *Ginagamit ang asarol sa lupa pagbubungkal ng lupa. *Tubigan nang mabuti ang lupa. *Patagin ang lupa sa pamamagitan ng kalaykay. *Timba at regadera ang ginagamit sa pagdidlig. *Samahan ng pataba ang lupa. 2. Balik-Aral: Ipakita ang mga larawan ng kasangkapan sa paghahalaman at ipasabi ang gamit nito. Halimbawa: dulos ,tulos,gulok,kamang taniman,punla,regadera atbp. (See attach picture) 3. Pagganyak: Pagbasa ng isang tulang maka-agham. Karunungang laging ginagamit Sa isipan di mawawaglit Dahil magbahagi’t ninanais Madalas itong inuulit-ulit Kaya huwag ipagdaramot Kaalamang di malilimot. B.Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Magpakita ng mga larawan gamit ang mga maka-agham na Pamamaraan ng pagpapatubo ng bungang kahoy.(See Attach picture) Sabihin: Ang pagsunod sa mga panuntunang ito ay mahalaga at mabuti ang pagpapatubo ng bungang kahoy. 2. Pagtatalakay ng guro sa mga maka agham na pamamaraan sa pagpapatubo ng bungang kahoy. *Pagkamaparaan

Lamtoro, petai china of petai Selong is http://slosa.blogspot.com/2016/04/klasifikasi-dan-cara-budidaya-lamtoro.html soort struiken uit de stam Fabaceae (Leguminosae, peulvruchten), die vaak wordt gebruikt in herbebossing of erosie preventie. Afkomstig uit tropisch Amerika, is deze plant al honderden jaren werd ingevoerd om Java ten behoeve van de land- en bosbouw, [6] en vervolgens verspreid naar andere eilanden in Indonesië. Deze plant in Maleisië genaamd petai sprinkhanen.

Paano maitataas ang produksiyon ng bigas? Batay sa aklat na “Advances and Challenges in Hybrid Rice Technology in the Philippines” ng Department of Agriculture-Philippine Rice Research Institute, ang Department of Agriculture ay isinasakatuparan ang Gintong Ani Program. Nagsimula itong ipatupad noong administrasyon pa ni dating pangulong Joseph Ejercito Estrada. Layunin ng programa na matutong gumamit ng makabagong antas ng teknolohiya ang mga magsasaka at mapaunlad pa ang produksiyon ng bigas. Ang bubuo sa Gintong Ani Program ay walang iba kundi ang hybrid rice technology. Pinili ang teknolohiyang ito ng Department of Agriculture noong 1998 ng Enero. Ang Gintong Ani Program ay gagamit ng hybrid rice technology bilang daan sa pagpapataas ng produksiyon ng bigas, productivity ng magsasaka, at pakikipagkumpetensiya. Inilatag ang programa para mabawasan ang mga masamang epekto ng El Niño at maabot ang katiwasayan sa pagkain. Binigyang pokus ng national hybrid rice program ang labing isang probinsiya na may pinakamalaking produksiyon at pinakaangkop na kaligiran. Ang mga ito ay Cagayan, Isabela, Nueva Ecija, Camarines Sur, Bohol, Iloilo, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Maguindanao, Lanao del Norte. Sa katunayan ay naipamalas na ang kaigihan ng teknolohiyang ito noong 1998 na kung saan dumanas ang Pilipinas ng El Niño. Sinabi sa aklat na posibleng maitaas ang produksiyon ng lampas isang tonelada sa bawat ektarya kung gagamit ng hybrid rice technology kahit na tuyot at kaunti ang lupa o di kaya’y pataas ng pataas ang populasyon. Hindi lang naman Pilipinas ang gumagamit nito maging ang bansang India, Vietnam, Bangladesh, Myanmar, at China ay nakikinabang. Ang kalakasan ng hybrid rice technology ay lalaki ang sahod ng mga magsasaka, kikita rin ng mas malaki ang mga tindahan ng binhi, maraming magsasaka ang magkakaroon ng trabaho, mabibigyang kapangyarihan din ang mga babaing magsasaka.

4. 4 All rights reserved. No part of this materials may be reproduced or transmitted in any form or by means – electronics or mechanical including photocopying without written permission from DepEd Regional Office VIII. III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagbabalitaan ukol sa kalinisan. 2. Balik- aral: Sa anong paraan makatutulong ang gawaing pang- agrikultiura upang mapabuti at mapaunlad ang uring pamumuhay at kapaligiran? 3. Talasalitaan/ Paghahawan ng mga balakid: Sasangga bagyo namumungang puno pamilya Kapaligiran produksyon sariwa produkto 4. Pagganyak: Pagpapakita ng mga larawan ng mga puno at namumungang puno B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad a. Pagbibigay ng pamantayan sa pagbasa  Bumasa ng tahimik  Unawain ang binasa  Magtala ng mahahalagang bagay habang may bumabasa b. Pagbasa ng Sanaysay Kahalagahanng Kasanayan sa Pagtatanim Ang kaalaman at kasanayan sa pagtatanim ng puno at namumungang kahoy ay nakatutulong sa pamilya upang madagdagan ang kita at mapangalagaan ang kapaligiran. Ang pamilya na may taniman ay tiyak na nakatitipid dahil hindi na nila bibilhin ang iba nilang pangangailangang pagkain. Tiyak na sariwa at mataas na uri ang kanilang kakainin dahil sila ang nagtanim. Ang kapaligirang may iba’t- ibang puno at namumungang puno ay makabubuti sa ating kalusugan. Ang mga ito ang pipigil sa medaling pag- agos ng tubig at sasangga sa hangin kung may bagyo. Ang pagtatanim ay isang paraan ng pagpapalipas ng malayang oras na makatutulong sa kalusugan n gating katawan at maayos na kapaligiran. Hanapbuhay na maraming Pilipino ang pagtatanim ng iba’t- ibang uri ng puno at namumungang puno. Madaragdaganang pagkaing panustos sa bansa. Kung mataas ang produksyon, higit na marami ang makikinabang. Bukod sa mura ang halaga, makapagluluwas pa ng produkto sa iba’t- ibang lugar ng bansa.

These problems result in the low productivity of cattle under local conditions. Specifically, the low calf-crop is caused by the absence of an efficient and effective culling and selection programs, natural weaning of young stock resulting in premature breeding and even inbreeding, incidence of numerous farm related accidents and non coordination of management with seasonal factors.

62. 375 Layunin: Naisasagawa ang masistemang pangangalaga ng halaman tulad ng paglalagay ng abono sa lupa Ang abono o pataba ay mahalaga sa mga pananim. Pinagyayaman nito ang lupa upang maging sapat ang sustansyang taglay ng lupa na kailangan ng mga ugat ng pananim. Bagamat may mga di-organikong abono na madaling mabili sa mga tindahan, ang paggamit ng organikong pataba ay higit na iminumungkahi dahil ligtas at mura. Ngunit hindi lamang basta maglalagay ng abono ang kailangan upang lumaki ng malulusog ang mga halaman. Kailangan din ang wastong kaalaman sa pagpili ng pataba at ang paggamit nito. Paglalagay ng Pataba 1. Paano? Ang patabang galing sa mga bagay na may buhay ay inihahalo sa lupa. Ang paraan ng paglalagay ng patabang galing sa mga bagay na walang buhay ay nakasulat sa balot ng mga ito. 2. Kailan? Ang pataba ay maaaring ilagay bago magtanim, habang nagtatanim, o pagkatapos magtanim. Ngunit ang pinakamagandang panahon ng paglalagay ng pataba ay habang maliit pa ang tanim bago ito mamunga. Sa panahong ito, kailangang – kailangan ng tanim ang sustansya mula sa lupa.

One of the earliest successes of hydroponics occurred on Wake Island, a rocky atoll in the Pacific Ocean used as a refueling stop for Pan American Airlines. Hydroponics was used there in the 1930s to grow vegetables for the passengers. Hydroponics was a necessity on Wake Island because there was no soil, and it was prohibitively expensive to airlift in fresh vegetables.[12]

57. 57 All rights reserved. No part of this materials may be reproduced or transmitted in any form or by means – electronics or mechanical including photocopying without written permission from DepEd Regional Office VIII. 1. Paglalahad: 1. Gamit ang tsart ng mga kasangkapan at kagamitan ng paghahalaman o plant propagation at alamin ang gamit nito. TSART NG MGA KASANGKAPAN/KAGAMITAN SA PAGHAHALAMAN KASANGKAPAN/KAGAMITAN NG PAGHAHALAMAN O PLANT PROPAGATION GAMIT 1. rigadera – sa pagdidilig ng mga halaman. 2. kalaykay – paglalagay ng lupa sa mga pot. 3. pisi/nylon – pantali sa tanim at iba pa. 4. lupa ginagamit sa pagpapalaki ng mga halaman. 5. kutsilyo/ itak – pagpuputol ng halaman. 6. gunting – aparato na ginagamit sa paggupit ng mga bagay; paggupit ng halaman. 2. Pagtatalakayan: Italakay ng maigi ang tsart ng mga kasangkapan/kagamitan ng paghahalaman. Mga Tanong: 1. Bakit mahalaga na alamin ang mga kasangkapan o kagamitan sa paghahalaman o plant propagation? 2. Hayaang magkaroon ng talakayan ang mga bata tungkol sa mga iba’t-ibang kasangkapan o kagamitan sa paghahalaman. 3. Ipaskil sa tsart ang ilan sa mga larawan ng kasangkapan o kagamitan sa paghahalaman o plant propagation. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Anu-ano ang mga kasangkapan o kagamitan sa paghahalaman o plant propagation at gamit nito? 2. Paglalapat: Piliin ang mga kasangkapan o kagamitan sa paghahalaman o plant propagation at paano ito gagamitin. a. kalaykay b. rigadera k. pala d. kutsara e. lupa f. kutsilyo

We are a bunch of tech-freaks and urban farmers. Simply put: an enthusiastic team of creators who want to make a difference. Together we are working on vertical farming solutions so that you can grow your own food – simple, clean, and @home. Free from herbicides and pesticides, all year round and with a clear conscience!

Komersyo, hydroponic systems madalas gamitin artificial lighting. Ito ay maaaring gawin ang mga paunang gastos ng isang sistema sa pag-iilaw mas mahal, ngunit sa pangkalahatan ay hindi ang pangunahing problema at patuloy growers gastos ay maaaring asahan. Kung sikat ng araw ay kaagad na magagamit, at pagkatapos na ito ay hindi kailangan

More complex systems like aeroponic and NFT systems utilize more specialized equipment like pumps and timers. Aeroponic systems require misters, foggers, or spray nozzles that vary based on the needs of the individual grower.

47. paaralan 4. Sundan ang mga tuntunin sa Tingian Pangangalakal TINGIANG PANGANGALAKAL AT KOOPERATIBA Suggested Activities GRADE IV GRADE V GRADE VI 5. Naisasagawa ang wastong paraan ng pagtitinda at naipamamalas ang kawilihan sa pagtitinda Mga Mungkahing Gawain: – Kagtalaga ng tanging lugar sa silid aralan para maidisplay ang mga nabuong proyekto 1. Natatalakay ang mga katangian ng isang namamahala ng tingiang tindahan bilang entrepeneur at isang ekonomista Mga Mungkahing Gawain: – Magbuo ng mga grupo ng mga mag-aaral upang mamahala sa Tingiang Tindahan ng Paaralan – School Canteen and School Supply Cooperative 1. Natatalakay ang mga katangian ng isang namamahala ng tingiang tindahan bilang entrepeneur at isang ekonomista Mga Mungkahing Gawain: – Magbuo ng mga grupo ng mga mag-aaral upang mamahala sa Tingiang Tindahan ng Paaralan – School Canteen and School Supply Cooperative

67. 380 3. Piko – ito ay ginagamit upang durugin at pinuhin ang mga malalaking tipak na bato. 4. Dulos – ay ginagamit sa pagbubungkal ng lupa sa paligid ng halaman. Mahusay rin itong gamitin sa paglilipat ng mga punla. 5. Regadera – ginagamit ito sa pagdidilig. Ito’y may mahabang lagusan ng tubig na may maliit na butas sa dulo. 6. Pala – ito’y ginagamit sa paglilipat ng lupa. Ginagamit din ito sa paghuhukay ng butas o kanal sa lupa at pagsasaayos ng lupa sa tamang taniman. 7. Itak – pamutol sa mga sanga at puno ng malalaking halaman. 8. Tulos at Pisi – ang mga ito ay ginagamit na gabay sa paggawa ng mga hanay sa tamang taniman sa pagbubungkal ng lupa. Tinutusok ang may tulos sa apat na sulok ng lupa at tinalian ng pisi upang sundin bilang gabay. Ang wastong paggamit at pangangalaga sa mga kagamitan sa paghahalaman ay nagdudulot ng mahabang kapakinabangan at napapabilis ang gawaing paghahalaman. Isulat at iguhit sa papel ang mga kagamitan at paraan ng paggamit nito, gayundin ang mga kagamitang mayroon kayo sa bahay. _______________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ____________________________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *