“Ano ang Hydroponic Growing System _Paano Upang Gumawa ng Hydroponic Gardening System”

IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG “Yaman Ako ng Tahanan Journal” 1.1.2 Natatalakay ang kahalagahan ng pagpapanatiling maayos at matikas na paggayak sa pisikal at “social” na ikabubuti ng sariling kapakanana sa pamamagitan ng “salundiwa” 1.1.3 Naipakikita ang maayos at matikas na paggayak- sa paglakad, pag-upo at pagtayo araw araw. 1.2 Nagagamit ang kaalaman sa wasto at maayos na pangangalaga ng sariling kasuotan 1.2.1 Naiguguhit ang mga uri ng kasuotang pag- aari ayon sa gamit sa “Simpleng Yaman – Imbentariyo ng Kasuotan” 1.2.2 Naitututukoy at naisasaayos nang wasto ang mga sirang bahagi ng kasuotang nakalista sa “Simpleng Yaman- spirituwal na kalagayan sa “Diwang Katawan Planner” 1.1.2 Natatalakay ang kahalagahan ng wastong pangangalaga ng katawan sa panahon ng pagreregla at kapag bagong tuli sa pamamagitan ng pagplano, paglikha at paghanda ng “Diwang- Katawan Health & Hygiene Kit” 1.1.3 Naisasagawa ang wastong pangangalaga ng katawan sa panahon ng pagbibinata at pagdadalaga ng may pagpapahalaga sa pamamaraan ng paggamit ng nilikha at hinandang “Diwang Katawan Health & Hygiene Kit” 1.2 Napangangalagaan nang wasto at maayos ang mga kasuotang pansarili at pangmag-anak 1.2.1 Naiguguhit ang mga kasuotan ng mag-anak ayon sa angkop na paggamit sa iba’t ibang panahon at pagkakataon sa “Simpleng Yaman – Imbentaryo ng Kasuotan” at emosyonal na kakayahan batay sa pagsusuri (interviews) sa karanasan ng mga magulang, kapitbahay, at kakilala na naitakda sa “Kampana ng Kamalayan Planner” 1.1.2 Natatalakay ang mga kabutihang dulot ng ipinagpalibang pag- aasawa hanggang sa pagkamit ng ekonomkial at emosyonal na kakayanan batay sa pagsusuri (interviews) sa karanasan ng mga magulang, kapitbahay, at kakilala na naitakda sa “Kampana ng Kamalayan Planner” 2. Naisasalaysay sa pamamgitan ng Salundiwa, Tula o Sanaysay sa “Yaman Ako ng Tahanan Journal” ang pag-ganap nang kusang-loob sa tungkulin at pananagutan sa ibang kasapi ng mag-anak ayon sa sariling kakayahan tungo sa kasiya-siyang pamumuhay ng mag-anak 2.1 Naisasalaysay sa pamamagitan ng Salundiwa, Tula o Sanaysay sa “Yaman Ako ng Tahanan Journal” ang

Iniulat ni Dionglay na ang marami sa lumahok na magsasaka ay sumusunod pa sa tradisyonal na pamamaraan ng pagtatanim ng gulay, at hiniling nila ang ganitong pagsasanay para kanilang matutunan ang makabagong pamamraan ng pagpili ng binhi, pagpapatubo at pagtatanim ng punla sa pataniman, at tamang pangangasiwa at pangangalaga ng pataniman, upang ang paghahalaman ay maging kapakipakinabang.

117. 430 opisina o maging sa mga ospital. Isang katamtamang sukat ng aquarium 30 cm x 20 cm x 15 cm (12 in x 18 x 6 in). Madali itong pangalagaan. Ayon sa bihasa at nakakaalam, ang goldfish ang pinakamadaling alagaan sa aquarium. Ito ay matibay ang katawan at malusog. May orange, golden-yellow, black and white at mga kumbinasyon ng kulay. Ang mga ito ay nabibili rin sa maraming tindahan ng mga alagang hayop (pet shops). Maaari rin ipagbili ang mga isda sa aquarium katulad ng Goldfish, Janitor’s fish, at iba pa. Dagang Costa Mainam ding alagaan ang dagang costa at ito ay nagbibigay aliw sa nag-aalaga. Isa siyang uri ng daga na matuturuan sa ipapagawa sa kanya katulad sa mga carnival ito ay ginagamit sa laro sa ibabaw ng mesa na may mga kahon na kapag narinig nila ang signal ay tatakbo sila sa loob ng kahon na may numero. Kapag nakataya ka sa sinuutan ng dagang costa, panalo ka. Naipagbibili din ang mga dagang costa sa mga tindahan ng alagang hayop (pet shop). Ayon sa nabasa natin, dapat tandaan sa pagpili ng pararamihing hayop ay ang mga sumusunod: Nakapagbibigay ng karagdagang pagkain sa hapag-kainan. 1. Mabilis lumaki at madaling dumami. 2. Nakatutulong sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng mag- anak. 3. Nakapagbibigay aliw at mabuting kasama sa bahay. 4. Madaling alagaan at pakainin ng karaniwang pagkain. 5. Naipagbibili at karagdagang kita ng pamilya.

104. 417 Ang pag-aalaga ng hayop ay isang kapaki-pakinabang na gawain. Nakakatulong ito upang maalis ang ating stress at gumanda ang ating kalusugan. Madadagdagan din ang kita ng mag-anak kung ito ay mapaparami at maipagbibili. Kaya dapat nating malaman ang maayos na pamamaraan ng pag- aalaga upang lubos na mapakinabangan at masiyahan sa gawaing ito. Basahin ang mga pamamaraan sa pag-aalaga ng hayop. Tandaan at isaalang-alang ang lahat ng ito dahil dito nakasalalay ang ikauunlad ng pag-aalaga sa mga hayop at ang kapakinabangan nito. a. Wastong Pag-aalaga ng Aso 1. Panatilihing malinis ang kulungan ng aso.

Kung minsan ang pagiging strategic sa crop seleksyon ay hindi sapat. Brooklyn Grange, isang farm para sa profit na nasa ibabaw ng dalawang bubong sa New York City, ay lumalaki nang higit sa 50,000 kg (23,000 kg) ng mga kamatis, kale, lettuce, karot, radish at beans, bukod sa iba pang pananim, bawat taon. Nagbebenta ito ng mga ito sa pamamagitan nito CSA, sa mga farm stand at sa mga lokal na restaurant. Ngunit upang higit pang mapalakas ang kita nito, nag-aalok din ang Brooklyn Grange ng summerlong training program para sa mga beekeepers (tuition ng US $ 850), yoga at paglilibot, at binebenta ang Edenic garden space nito, na mayroong milyong dolyar na tanawin ng Manhattan skyline, para sa larawan shoots, weddings, pribadong hapunan at iba pang mga kaganapan.

Ang ikalawang dahilan kung bakit ang mga sistema ng media ay mas angkop para sa home gardening ay na halos walang limitasyon sa mga uri ng mga halaman na maaari mong palaguin sa mga sistemang ito. Ang mga raft at mga sistema ng NFT ay may mas mababang antas ng nutrients dahil sa pag-aalis ng solids at nagpose sila ng mga hadlang sa logistical sa paligid ng isang hanay ng mga butas na nakaayos sa isang nakapirming grid sa isang lumulutang na balsa. Ang mga ito ay magkakasama upang limitahan ang mga uri ng mga halaman na lumalago ang pinakamahusay sa mas maliit, mga mapagkukunan na mapagmahal sa nitrogen tulad ng salad greens at herbs.

Nothing tastes better than crisp lettuce straight from the garden. But what happens when your lettuce comes out bitter tasting? Read this article to find out what causes bitter lettuce and what can be done about it.

Ang mga hayop ay may likas na pakiramdam tungkol sa malubhang lagay ng panahon at kadalasa’y ibubukod ang kanilang sarili kapag sila ay natatakot.Ang pagpasok sa kanila sa tahanan nang maaga ay makapipigil sa kanilang pagtakbo.Huwag kailanman hahayaan sa labas o nakatali ang isang alaga kapag may bagyo.

sabi mo hintayin kita, sabi mo kse babalik ka…bumalik ka nga…may kasama namang iba…ang masakit ng tanungin kita, nakangiti ka pang sumagot…”sorry ha…nakalimutan ko…naghihintay ka nga pla!!!”

60. 60 All rights reserved. No part of this materials may be reproduced or transmitted in any form or by means – electronics or mechanical including photocopying without written permission from DepEd Regional Office VIII. 3. Pagsasanay: a. mula sa buto-galing sa malusog/magulang na bunga. b. paghihiwalay at paghahati-ihiwalay sa ibang bahagi ng halaman. c. pagpapaugat-sundin ang apat na paraan ng pagpapaugat d. pagpuputol-mabilis na pagpaparami ng halaman e. Pagsusugpong-pinagdugtong-dugtong ang 2 bahagi ng halaman. 4. Pagpapalalim sa kaalaman Pangkatin ang mga bata sa 3 grupo.Ang unang pangkat –Magbibigay ng maka-Agham na pamamaraan sa pagpapatubo ng bungang kahoy. Pangkat II-Magbigay ng pamamaraan sa pagsasagawa nito Pangkat III-Magbigay Ng kahalagahan sa pagsunod sa maka agham na Pamamaraan sa pagpapatubo ng bungang kahoy. -Pag-uulat ng bawat grupo at talakayan. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat:Anu-ano ang maka-agham na pamamaraan sa pagpapatubo ng bungang Kahoy? 2. Pagbibigay halaga:Dapat bang maging maparaan tayo sa pagpapatubo ng mga Bungang kahoy? IV. Pagtataya Tumawag ng bata at ipagawa/ipakita ang ibat-ibang maka-agham na pamamaraan sa Pagpapatubo ng bungang kahoy. V. Takdang-Aralin Gumuhit ng larawan ng halaman na tumutubo sa iba’t-ibang paraan.

The 2012 Heights 60th Anniversary Special Heights is the official literary and artistic publication and organization of the Ateneo de Manila University | Title: (2012) Heights LX, Anniversary Issue, Author: Heights Ateneo, Name: lx_11 .

57. 370 Ganito ring pamamaraan ang gagawin sa paggawa ng compost heap. Ang compost heap ay hindi nakabaon sa lupa. Mga bata: Hay! Nakakapagod pala gumawa ng compost pit pero enjoy po naman. Maraming salamat po Mang Isko, Halimbawa wala kang sapat na lugar upang gumawa ng hukay, puwede pa rin ba kami makagawa ng sariling pataba? Mang Isko: Oo naman, Ito’y sa pamamagitan ng basket composting. Isang paraan din ito ng pagpapabulok ng mga basura sa sisidlan naman at hindi sa hukay. Halina kayo, ipapakita ko sa inyo. Ito ang mga paraan sa paggawa ng basket composting. 1. Pumili ng lalagyan na yari sa kahoy o yero na sapat ang laki at haba. May isang metro ang lalim. 2. Ikalat nang pantay ang mga pinagpatung-patong na tuyong dahon, dayami, pinagbalatan ng gulay at prutas, dumi ng mga hayop, at lupa tulad din ng compost pit hanggang mapuno ang lalagyan.

Grapes are very easy to grow from cuttings. With proper care, a dormant cutting can be started in the spring and by fall will give a vine large enough to bear a cluster or two of fruit the next season. The important factors are proper care and preparation of the cuttings.

• Kapag namamasyal kasama ang iyong mga kaibigan, lalu na sa gabi, dapat ay lagi kayong magkasama bilang isang grupo na pantay ang bilang. Kung hindi pantay ang inyong bilang, ang isa sa inyo ay kukunin ng mga espritu upang gawing pantay ang bilang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *